Schoorsteen

Zonder een schoon kanaal kunt u niet veilig stoken! Een vervuild of verstopt kanaal kan een schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Jaarlijks zijn er in ons land meer dan 2000 schoorsteenbranden, die aanzienlijke schade aan woningen aanbrengen.

Vegen

Waarom moet mijn schoorsteen periodiek geveegd worden?

Kachels die gestookt worden met hout, kolen of olie, zorgen voor onverbrande deeltjes die in het rookkanaal terechtkomen. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het stookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare laag. Deze laag kan ontbranden bij een temperatuur van ongeveer 500 graden Celsius, wat over het algemeen snel is bereikt als u stookt. Een schoorsteenbrand is een feit.

De mate van aanslag wordt mede bepaald door uw stookgedrag. Als de brandstof te weinig zuurstof krijgt als gevolg van slecht en/of achterstallig onderhoud, ontstaat een onvolledige verbranding. Hierbij komen extra afvalstoffen vrij die zich vast zetten tegen de binnenkant van de schoorsteenwand. Als gevolg van deze aanslag kan de schoorsteen verstopt raken. Er is dan weinig of geen ‘trek’ meer. Verbrandingsgassen slaan terug in de kamer waardoor er gevaar ontstaat voor koolmonoxidevergiftiging.

Tijdens een veegbeurt controleert Baggerman Den Haag de schoorsteen bovendien op loszittende delen en scheuren.

Bij koud weer wordt er van alles aan gedaan om er warmpjes bij te zitten. Soms met uitermate ongewenste gevolgen. Elk jaar weer levert het stoppen van kieren en gaten met oude kranten en handdoeken, in combinatie met slecht onderhouden gastoestellen, dodelijke slachtoffers op. Bij een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout of kolen ontstaat koolmonoxide (CO). Een zeer giftig gas dat 250 maal sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuurstof. Het CO-gas is een echte sluipmoordenaar: het is reukloos en kan tot bewusteloosheid en erger leiden.

Hoe vaak moet mijn schoorsteen geveegd worden?

Een rookkanaal moet doeltreffend gereinigd worden. Bij gebruik van hout, kolen of olie geldt dat, wanneer u de kachel of open haard als ‘sfeerverwarming’ gebruikt, deze een keer per jaar geveegd moet worden. Bij intensief gebruik, bijvoorbeeld als hoofd- of bijverwarming, is het verstandig om het kanaal twee keer per jaar te laten vegen. Bij apparaten die op gas gestookt worden, zoals gaskachels, gasgestookte cv-ketels en (bad)geisers in moderne woningen, is het rookkanaal meestal niet vervuild. Gasgestookte apparaten moeten wel regelmatig onderhouden en afgesteld worden. Laat bij dit onderhoud ook het schoorsteenkanaal controleren op verstopping, bijvoorbeeld door een vogelnestje. Bij oudere types rookkanalen of schoorstenen is het, vooral bij gebruik van gaskachels, verstandig om een keer per jaar de schoorsteen te laten vegen.

Inspectie

Het kan noodzakelijk zijn dat wij uw schoorsteen inspecteren met behulp van een camera inspectie.

De beweegredenen voor een camera inspecties kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • U hebt een huis gekocht en u wilt er zeker van zijn dat het kanaal gebruikt kan worden voor een allesbrander, openhaard of andere soorten kachels.
 • De schoorsteen is lang niet gebruikt en u wilt deze laten inspecteren voor dat u besluit om daar iets op aan te sluiten.
 • Het kanaal vertoont lekkage en u wilt daar zeker van zijn.
 • U wilt een flexbuis in het kanaal brengen. Door middel van een camera-inspectie kunnen wij kijken of er blokkades zijn en tevens kunnen wij de diameter van het kanaal beoordelen.
 • Na het verwijderen van een nest of verstopping kan worden bekeken of het nest of verstopping in zijn geheel is verwijderd.

Camera-inspectie houdt in dat wij met een camera in het kanaal gaan, dit kan van bovenaf en onderaf worden uitgevoerd. Met behulp van een camera controleren wij het kanaal op gebreken.

Er wordt na een kanaal inspectie een rapport gemaakt. Als er gebreken worden geconstateerd kan er een oplossing worden aangedragen.

Baggerman Den Haag werkt met de nieuwste apparatuur die momenteel op de markt beschikbaar is.

Wilt u een camera-inspectie laten uitvoeren of wilt u meer informatie over camera inspecties, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Renovatie

Als gevolg van weersinvloeden en veelvuldig gebruik heeft uw schoorsteen veel te lijden. Er ontstaan scheuren, er treed corrosie op of de voegen verweren.

De schoorsteen slaat van binnen naar buiten uit door lekkage in het kanaal. De loodslabben veroorzaken lekkage indien het lood is verweerd, verouderd of is ingescheurd. Uiteraard kunt u dit binnen constateren.

De schoorsteen slaat naar binnen uit door lekkage in het kanaal en/of de loodslabben veroorzaken lekkage omdat het niet meer totaal afsluit, dit kunt u overigens binnen constateren.

Oude antennes, scheuren in de kop van de schoorsteen of voegen die totaal verweerd zijn, geven aanleiding tot lekkages en problemen met de afvoer van de rookgassen. Deze problemen kunnen veel schade tot stand brengen, laat daarom uw schoorsteen door ons vakkundig inspecteren. Wij zullen een passende oplossing aan u voorstellen.

Het kan voorkomen dat uw oude schoorsteen en/of kanaal lekt, poreus of zo slecht is dat deze gerenoveerd moet worden. Het afbreken en opbouwen is een kostbare aangelegenheid, echter dit is niet altijd noodzakelijk. Een oplossing kan zijn een roestvrijstalen pijp in het schoorsteenkanaal te plaatsen. De diameter van het schoorsteenkanaal en de toepassing (CV-ketel of openhaard) is bepalend voor de diameter van het door ons te plaatsen RVS rookgaskanaal. Bij gasapparaten is het vaak noodzakelijk om een dubbelwandige pijp in het kanaal te trekken voor het aanzuigen van de lucht en afvoeren van de rookgassen.

Bij nieuwe woningen waar geen schoorsteen geplaatst is, kunnen wij door middel van dubbelwandige RVS materialen een nieuw rookkanaal plaatsen. Wij kunnen rookgasafvoer kanalen plaatsen voor nagenoeg alle toepassingen (onder andere: gasgestookte apparatuur, openhaarden, etc.). Het is vanzelfsprekend dat de materialen die wij verwerken gekeurd zijn en voldoen aan de wettelijke normen die er op dat moment gelden. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met de brandpreventie normen.

Wij leveren dubbelwandige en enkelwandige rookkanalen en voor elke soort verbranding.

Aansluitingen

Wij verzorgen al uw aansluitingen op uw schoorsteenkanaal en tevens leveren wij de materialen die daarvoor nodig zijn om een goede en veilige aansluiting te verkrijgen, een en ander conform de daarvoor geldende wettelijke normen.

Opties:
 • Aansluiten van kachels en materiaal op het kanaal.
 • Wijzigen van bestaande aansluiting

Voor informatie, prijsopgave kunt u contact met ons opnemen.

Ventilatoren

Wanneer er onvoldoende trek in uw schoorsteenkanaal ontstaat, slaat de rook maar ook de rookgassen terug uw woonkamer in. Dit probleem doet zich voor wanneer de afvoercapaciteit van het schoorsteenkanaal onvoldoende is ten opzichte van de openhaard. Echter dit probleem komt ook in veel mechanisch geventileerde woningen voor.

Een rookgasventilator zorgt er voor dat in het schoorsteenkanaal een geforceerde trek ontstaat. De rookgasventilator is te leveren in verschillende uitvoeringen, zowel met een horizontale uitblaasrichting als een verticale uitblaasrichting. Er hoeft dus geen lang schoorsteenkanaal of hoge schoorsteen te worden gebouwd. Voor elke openhaard is er dus een oplossing voorhanden. De rookgasventilator is te bedienen vanuit de woonkamer d.m.v. een bedieningskastje of door gebruik van een afstandbediening.

Dubbel- en enkelwandige schoorsteenkanalen voor hout en gastgestookt

Kwaliteit

Het dubbelwandige rookkanaal van Haard & Kachel is gemaakt van hoogwaardig autentisch roestvrijstaal 0.4/0.4 mm dik (diam. 150 en 200) en 0.4/0.5 dik (diam 250) kwaliteit 1.4404/316L en CE gekeurd (CE0099/CPD/A71/0016 EN1856-1:2003). Zowel het binnen als het buitenkanaal zijn kops gelast over de volle lengte hetgeen een constructief zeer sterk kanaal oplevert. Het kanaal is duurzaam, voorzien van hoogwaardige isolatie, toepasbaar bij temperaturen van 450 graden continu en 1000 graden gedurende kortere tijd en geniet een fabrieksgarantie van 10 jaar. Goed om te weten, fabrikanten noemen roestvrij staal, Roestvast staal.

Kanaalverloop en binnendiameter

Let er op bij het installeren van rookkanalen, dat deze kanalen zoveel mogelijk een vertikaal verloop hebben. Bij noodzakelijke verslepingen dient U bij voorkeur max 2x een versleping met 30gr. bochten (dus 4 bochten) te gebruiken en indien dit niet mogelijk is max 1x een versleping van 45gr. (dus 2 bochten). De binnendiameter van het kanaal mag nooit kleiner zijn dan de aansluitmaat van het stooktoestel en moet minimaal 3 meter lang zijn gemeten vanaf het toestel. Let op bij de montage dat het kanaal, ivm condensvorming, afwaterend gemonteerd wordt. Raadpleeg de instructies hiervoor.

Let op: Lengtematen worden aangegeven in cm’s en diameters in mm’s.

Schoorsteenuitmondingen

De plaatsing van het rookkanaal moet zodanig zijn dat het dak de trek niet zal belemmeren. Indien de dakhelling kleiner dan 23gr. is, geldt dat het kanaal minimaal 0,5 meter boven het dakvlak moet uitmonden. Bij een dakhelling groter dan 23gr. geldt dat het kanaal zo dicht mogelijk bij de nok moet uitmonden. Raadpleeg voor de exacte lengte van het rookkanaal buitendaks de instructies.

Brandveiligheid

Het rookkanaal moet omkokerd worden met onbrandbare materialen zoals Promatec 12mm (volgens NEN 3881). De omkokering moet bij de woning met houten vloeren en/of daken in zijn geheel doorlopen en mag niet per verdieping worden onderbroken. Bij vloeren van beton mag de omkokering worden onderbroken, echter niet zodanig dat de brandwerendheid nadelig wordt beinvloed. Brandbare materialen mogen niet dichter dan 75mm van de buitenwand van het rookkanaal worden aangebracht. Voorkom bij montage dat kanaalverbindingen binnen de vloer vallen. Het rookkanaal dient te worden geplaatst volgens alle voorschriften van het Bouwbesluit die hierop betrekking hebben. Raadpleeg deze voor de installatie.

Zwarte kanalen

Indien het de voorkeur geniet het kanaal in een zwarte uitvoering te plaatsen kan dit op twee manieren:

 1. Zwart spuiten: schuur het kanaal licht op, reinig en ontvet de geschuurde delen en breng een hittebestendige dunne laklaag aan.
 2. Laat de delen epoxceren

Enkelwandig kanaal

Het enkelwandige (EW) rookkanaal van Haard & Kachel is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal (kwaliteit 1.4404/316L 0,4mm) en CE gekeurd volgens de laatste Europese normen. Het assortiment is uitgebreid, kent 3 diameters (150/200/250) en kan eenvoudig gemonteerd worden.

Toepassingen:
 1. Voor renovatie en kanaalverbetering in een bestaand (gemetseld) rookkanaal.
 2. Als nieuw rookkanaal, mits voorzien van isolatiemateriaal en brandvrije omkokering.
 3. Als lekdichte voering in een gemetselde schoorsteentop.
 4. Als overgang tussen een open haard of kachel en een dubbelwandig geisoleerd rookkanaal.
 5. Het wordt sterk afgeraden het EW kanaal door een dak te voeren ivm met brandgevaar en condensatie. Het kanaal moet afwaterend gemonteerd worden. Dat wil zeggen; het mannetjes deel (smallere deel) moet naar onder wijzen en in het bredere deel worden gestoken. Hierdoor wordt condens in het kanaal opgevangen. Met een aansluitstuk kan het EW kanaal eenvoudig overgaan in een DW kanaal.

LET OP! Het enkelwandig kanaal zet per meter circa 1,2 mm uit bij elke 100 graden temperatuur stijging. Bij een schoorsteenbrand moet zelfs 10-15 mm per meter opgevangen worden. Door een paspijp te gebruiken kan deze expansie worden opgevangen. Lengte maten worden in cm’s aangegeven en diameters in mm’s.

Flexibele kanalen RVS

RVS flexibel rookkanaal (kwaliteit 316SL 0,12mm) wordt vooral toegepast bij kanaal renovaties en voor aansluitingen van open haarden op rookkanalen en gasgestookte kanalen. Leverbaar in de diameters 80/90/100/150/180/200 en 250mm.

De flexibele RVS rookkanalen die wij leveren zijn enkelwandig en dubbelwandig.

Kachelpijp 2 mm staal – zwart

Het dikwandige 2mm stalen zwarte kachelpijp assortiment wordt gebruikt bij de aansluiting van kachels en haarden op bestaande schoorsteenkanalen. Dit kunnen RVS of gemetselde kanalen zijn. Het kachelpijp-kanaal is gekeurd volgens DIN 1298/DINEN-1856-2 en leverbaar in 2 kleuren; zwart (310) en donkergrijs (288) in de diameter 120mm 130mm en 150mm (inwendig).

Let op: Lengte maten van de kachelpijpen worden in cm’s aangegeven en diameters in mm’s.

Condens in rookkanaal – Afwaterend monteren

Let er bij de montage op dat het kanaal afwaterend gemonteerd wordt. Dat wil zeggen, het smalle deel moet naar onder wijzen en worden gestoken in de buis daaronder. Hierdoor blijft het condens en de eventuele regeninslag in het kanaal, als u het andersom zou plaatsen komt het vocht bij de verbindingen naar buiten en dit vocht is behoorlijk agressief zwart roetwater wat invreet op de buitenwand van het kanaal, dus altijd afwaterend aansluiten. Bij kachels met een achteraansluiting is het in verband met dit vocht, beter om een roetzakpijp (T-stuk) te gebruiken dan een bocht, bij een bocht kan op de verbinding bij de kachel het zwarte roetwater er nog uit lopen. Bij een goede roetzakpijp blijft de condens met de roet en ander gruis, in de pijp omdat daar onderin een pot zit die het opvangt, mocht daar nog water over de rand lopen dan moet u beslist iets aan uw rookkanaal gaan veranderen.

De bovenstaande beschrijving is vooral van toepassing op een enkelwanig kanaal boven een kachel, maar bij een dubbelwandig rookkanaal kan het soms verwarring geven, let er dan op dat het binnenkanaal van boven af gezien in het kanaal er onder wordt gestoken, soms is dit maar enkele centimers, de buitenwand van het bovenkanaal valt dan over het onderkanaal heen, op deze kanalen staat vrijwel altijd een pijl die naar boven wijst. Als u een dubbelwandig rookkanaal verkeerd om zou plaatsen, past ook de schoorsteenkap en het onderaansluitstuk niet meer.